Urfa Merkez Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

2007 Yılı’ndan sunmuş olduğumuz Merkez Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerine, Merkez Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde devam
etmekteyiz. 07/11/2007 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından onaylanmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.

Misyonumuz;

İş kazaları ve meslek hastalıklarının minimize edildiği iş güvenliği ve işçi sağlığı hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz;

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda bilimsel, erişilebilir, sürdürülebilir, denetlenebilir ve ölçülebilir hizmet
vermek.

Saygılarımızla,

Urfa Merkez Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi