İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
15/05/2013 tarihli Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre iş yerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin verilme şekilleri belirlenmiştir.MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ
Tesis ve/veya kurumlarda ki en büyük risk ve hasarı bina içi alanlarda çıkabilecek bir yangın oluşturur. Bina içi alanlarda çıkan yangınlar tavan yüksekliğine ve ortam genişliğine de bağlı olmak üzere genel ofis alanlarında 90 saniye içinde söndürülemez hale gelecek ve bu aşamadan 4 dakika sonra ise çok katlı yapılarda bir üst katta ikincil yangınlar çıkacaktır. Bu süreç yanıcı sıvıların bulunduğu alanlarda saniyelerle ölçülmektedir.

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı
Acil eylem planı kapsamında, Firmanın mimari planı çizilecek, plan üzerinde yangın dolapları, yangın tüpleri, yangın ikaz butonları, ilk yardım dolapları, kaçış güzergah ve kapıları ile diğer gerekli malzemeleri gösterir şekilde plan üzerinde işlenecek ve gerekli tüm yerler 3m. Mesafeden rahatlıkla görülebilir şekilde çıktılar halinde teslim edilir. Acil durum organizasyon şemanı planı anlaşması çerçevesinde ise, bu çalışmalar şemalı olarak A4 ve A3 formatında çıktı halinde firmaya teslim edilir.

Risk Analizi

Risk Analizi
Risk Değerlendirmesi/Analizi Zorunlu Risk Analizini Yaptırdınız mı?
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ Risk değerlendirme / Risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.Risk analizi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak Ayından başlamak üzere her ay için 3.234 TL, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4.851 TL aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir

Şanlıurfa UrfaMerkez Osgb

Şanlıurfa UrfaMerkez Osgb
UrfaMerkezOsgb 10 yılı aşkın süredir hastanelerimiz ile beraber sağlık sektöründe çok sayıda uzman doktor ve sağlık personeli ile hizmet veriyor olmamız ayrıca hemen hemen her uzmanlık alanında hekimlerimizin bizlerle beraber çalışıyor olması iş yeri hekimliği , iş yeri sağlık personeli desteği ve iş sağlığı hizmetleri konusunda güneşli akademiyi bir adım öne çıkararak sektörde referans ve tercih edilen bir iş ortağı durumuna getirdiğini düşünmekteyiz.Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş yeri hekimi ve sağlık personeli uzmanlarımız

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli
Merkez Osgb 2007 tarihinde yürürlüğe giren iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında iş yerlerinde diğer sağlık personeli şeklinde tarif edilen sağlık memuru,acil tıp teknisyeni,hemşire ve çevre sağlığı teknisyeni gibi mesleki diploma ve yeterliliği olan personel bulundurma zorunluluğu da yeni yönetmelik ile beraber yürürlüğe girmiştir
Kadromuzda bulunan ve sağlık alanındaki tecrübelerini iş yerlerine taşıma amacı ile de özel eğitilen sağlık personelimiz gerek iş yeri hekimi gerek iş güvenliği uzmanı ve çalışanlarınızın işlerini daha da kolaylaştırmaktadır

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
15/05/2013 tarihli Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre iş yerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin verilme şekilleri belirlenmiştir.
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri

Merkez Osgb Misyonumuz

Merkez Osgb Misyonumuz
Merkez OSGB olarak misyonumuz;
İşyerlerinde İş Sağılığı ve İş Güvenliği kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak,
İşverenlere İSG alanında bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek,
İşyerlerinde sağlıklı bir çevre ve çalışma ortamı oluşumuna katkı sağlamak,
Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti verilen işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerimizle “0” iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmada azami çaba harcamaktır.

Merkez OSGB olarak vizyonumuz

Merkez OSGB olarak vizyonumuz;
İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünün oluşması için faaliyet gösteren,
İSG alanında standart ve politikaları belirleyen,
Hizmet verdiği işyerlerinde “0” iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşan,
İSG faaliyetleri ile sektöre öncülük yapan ve referans firma olmaktır.